Afbreuk Hunzedal


Het Hunzedal is nu nog een van de meest karakteristieke open landschappen van Nederland

In het Hunzedal is de laatste jaren fors geïnvesteerd: Denk aan de voorzieningen in de dorpen, de aanleg van nieuwe recreatieve waterverbindingen, de grootschalige natuurontwikkeling rondom de Hunze en het specifieke karakter van dit kwetsbare en unieke landschap:
Dit relatief kleinschalige gebied ligt in de periferie van de veenkoloniën op de overgang van de randveenontginningen naar het veenkoloniale gebied.
Het westelijk deel van het gebied behoort bij de kleinschalige randveenontginningen en het oostelijk deel bij de hoogveenontginningen.

Annerveensche- en Eexterveenschekanaal zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het hier gebruikte ontginningsysteem was “een enkel kanaal met eenzijdig wijkenstelsel”, een weinig voorkomend systeem in het grote gebied van de Gronings-Drentse veenkoloniën.

Het karakteristieke bebouwingslint vormt een eenheid met het achtergelegen veenkoloniale agrarische gebied.
Veel van de oude boerderijplaatsen aan de oostzijde van het randveenontginnigslint liggen op redelijk grote afstand van het bebouwingslint op zandopduikingen.
Het is de bedoeling dat het Hunzedal deel gaat uitmaken van het Geopark de Hondsrug. Een Geopark heeft als kenmerk dat het een unieke logische geologische eenheid is: Ze bestaat naast de Hondsrug (inclusief de Sleenerrug en de Rolderrug) uit het Bargerveen, het Hunzedal en het Drentsche Aa-gebied. Geoparken worden een nieuwe officiële categorie van de UNESCO.Grootschalige windmolenparken brengen landschappelijke schade met zich mee: Ze doen het inspirerende gebiedsverhaal van het aanstaande Geopark teniet.

De combinatie van mooie ruwe natuur, rust, ruimte, cultuurhistorie, sfeervolle dorpen en watergebieden zorgt kortom voor een unieke omgeving. Juist hier zal de inbreuk van een grootschalig windmolenpark op het landschap zeer ingrijpend zijn. Zeker het grote aantal molens en de hoogte daarvan (minstens 135m!!)

Moderne windturbines steken boven alles uit in hun omgeving waardoor ze tot op grote afstand zichtbaar zijn. Bovendien voegen draaiende wieken juist op het platteland een element van onrust toe aan het landschap. Daardoor vallen windturbines meer op dan een stilstaand element en trekken ze aandacht.

Toeristen en recreanten die nu nog vanaf de Hondsrug vrij kunnen uitkijken over het weidse en stille Hunzedal zullen denken: Daar moesten we maar niet heen gaan. De jarenlange inspanningen van de recreatieondernemers en bewoners in het Hunzedal ten spijt.

>Download de poster (pdf) om deze op te hangen in uw dorp.