Krimp

Wie wil er ooit nog gaan wonen onder deze giganten?

De rijksoverheid legt juist in deze tijd veel verantwoordelijkheden neer bij Provincie en Gemeenten, om op gebiedsniveau te komen tot zorgvuldig en efficiënt beleid. De wijze waarop nu de ministeries van EL&I en I&M stappen hebben gezet om grootschalige windparken te realiseren staat daarmee in schril contrast.
Het realiseren van grootschalige van grootschalige windparken ontneemt de bewoners van deze sociaal-economisch toch al kwetsbare regio een leefbare toekomst.
(tekstbron: Eric van der Bilt, directeur Stichting Het Drentse Landschap)

Verwacht wordt dat de komst van grote windturbines de effecten van krimp zal versterken. Huidige bewoners trekken mogelijk weg, nieuwkomers zullen zich niet zo snel vestigen. Naar verwachting zullen de voorzieningen, die nu al onder druk staan, in dat geval nog sneller verdwijnen. Die boeren die investeren in windturbines kunnen rekenen op een fors stijgende bankrekening ten koste van medebewoners in alsmaar krimpende dorpen.


Download de poster (pdf) om deze op te hangen in uw dorp.