Links

Er zijn veel instanties en partijen bezig met het verzamelen van informatie omtrent windmolens. Hieronder een verzameling links naar deze sites toe.

 

Nationaal Kritisch Platform Windenergie
http://www.nkpw.nl/

 

RIVM (rechts op de pagina van deze link treft u verwijzing aan naar een document waarin de huidige kennis over de effecten van windturbines op de beleving en gezondheid van omwonenden is gebundeld
http://www.rivm.nl/milieuportaal/nieuws/informatieblad-windturbines-voor-ggden.jsp

Pas op: dit is de niet neutrale site van EL&I!
http://www.windenergie.nl/1/homepage

Hieronder de startnotitie voor het windpark Oostermoer (incl. deelpark Greveling)
http://www.senternovem.nl/mmfiles/2012%2001%2011%20startnotitie%20windpark%20Oostermoer%20(definitief)_tcm24-354686.pdf