'Oud' NieuwsDRENTHE GAAT TRILLEN.
ELLERT EN BRAMMERT KOMEN ERAAN.
 
Openbare collegebijeenkomst over windenergie
Na afloop van de raadsvergadering van woensdag 22 januari 2014, om 20.30 uur.
Openbare collegebijeenkomst over de stand van zaken met betrekking tot
windenergie in de raadzaal van het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar en één ieder is welkom hierbij aanwezig te zijn.

KOM MASSAAL EN LAAT MERKEN DAT
JE GEEN WINDMOLENS WILT!!!

NEEM ZOVEEL MOGELIJK BUREN EN VRIENDEN MEE!Laken aktie Eexterveen - 14 december 2013


Dit was een goed georganiseerde aktie van Eexterveen.

Vooraf wist de organisatie, waar en bij wie lakens gehangen konden worden.
En daardoor kon met een beperkt aantal mensen + de bewoners, die hun laken kwamen uitzoeken, in korte tijd heel Eexterveen ' veroverd ' worden...

Met wat NEE-NEE borden, een geluidswagen, die het dorp weer bij de aktualiteit bracht, heeft Hans en z'n trio weer wat luister bij gezet.

Lees en bekijk het verslag bij RTV-Drenthe: www.rtvdrenthe.nl/ en het korte verslag door het http://www.dvhn.nl/. Op maandag 16 december verscheen een uitgebreider verslag in de krant.De gemeenteraad van Coevorden heeft de lokatie van windturbines bepaald >> Weierswold tegen de Duitse grens.


http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/tegenwind-weijerswold-desnoods-naar-rechter

Daarmee is zij de tweede gemeente - na Emmen, die haar keuze heeft gemaakt

Borger/Odoorn is tegen >> dus geen gebiedsvisie mag je verwachten.

Blijft over de gemeente AA & Hunze !!!!!

Zal ook een dezer dagen komen.

Op naar de tribune.

Video-verslag van de Tegenwind Spandoekendag
2 november
Uit het Dagblad van het Noorden, maandag 16 december 2013

Windmolens zorgen voor tweespalt in dorpen

Door Jon van Schilt

Eexterveen Los van de vraag of windmolens daadwerkelijk schadelijk zijn voor de gezondheid, zorgt de mogelijke komst van windparken in het oostelijke deel van Drenthe in elk geval voor tweespalt in de dorpen.
'Volgend jaar hebben we een dorpsfeest. Ik heb geen idee hoe dat zal gaan, bijvoorbeeld met het bouwen van versierde wagens", zegt Gert-Jan Jonker uit Eexterveen. Jonker is een verklaard tegenstander van windmolens. De molens van het beoogde Grevelingpark komen praktisch in zijn achtertuin te staan. Maar dat geldt voor veel mensen in het kleine Eexterveen. "In dit dorp is 80 procent van de mensen tegen de komst van windmolens. En misschien wel meer, want ik sluit niet uit dat niet iedereen ervoor uit durft te komen. Je merkt dat het wringt.
Op wie kun je bouwen? Hoe gaat het straks als tegenstanders willen meehelpen met het bouwen van versierde wagens in de schuren van voorstanders? Ik weet het niet. Je merkt het ook als mensen iets willen lenen of huren van elkaar. Ook dan zijn de windmolens aanwezig", zegt Jonker.
Zaterdag werden in Eexterveen spandoeken opgehangen. Deze keer niet alleen voorzien van leuzen tegen de windmolens, maar ook om duidelijk te maken dat de energiekelossen voor tweespalt in het dorp zorgen.
'Het is ook dubbel", verzucht Jonker. "Ik ben voor groene energie, maar tegen windmolens.
Ze ontsieren niet alleen het landschap, maar maken bok een laagfrequent geluid. Er zijn studies die aantonen dat dit geluid wel degelijk schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid.
Ja, dan is het voor mij duidelijk: die dingen moet je dus niet bij huizen neerzetten.
En als de plannenmakers er werkelijk zoveel aan is gelegen, dan zeg ik: kies voor de Deense optie. Daar zijn dorpen opgekocht om ruimte te maken voor windmolens. Ik wil hier niet weg. Maar als de windmolens er komen, lopen we een gezondheidsrisico en zakken onze huizen in waarde. Dus: compenseren, maar die discussie wordt niet gevoerd."
Het is niet zo dat voor- en tegenstanders elkaar volledig mijden. Jonker: 'We spreken elkaar wel, maar de tegenstelli!)gen zijn duidelijk.
Boeren die graag windmolens op hun land willen, zeggen dat ze niets kunnen met halfzachte argumenten tegen windenergie. Dan ben je op dat punt in elk geval klaar met praten."
In Eexterveen blijven de spandoeken ongeveer een week hangen. Althans, als ze niet voortijdig worden verwijderd. Bij de vorige actie van Tegenwind, in de buurt van NieuwBuinen, werden de protestdoeken dezelfde nacht aan flarden gesneden. Van baldadige jeugd willen de actievoerders niet weten. Zij wijzen resoluut naar de voorstanders van de windparken. Die werpen op hun beurt deze beschuldiging verre van zich.


Persbericht
Veenkoloniën, 19 december 2012
Reactie Tegenwind Veenkoloniën op concept Gebiedsvisie Windturbines provincie Drenthe

Ook minder windturbines geven overlast in uniek gebied

Hoewel in de concept Gebiedsvisie Windturbines van de provincie Drenthe en 4 gemeenten het aantal op te stellen industriële windturbines in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn fors verminderd is ten opzichte van de plannen voor de windparken Oostermoer en Drentse Monden, blijft Tegenwind Veenkoloniën zich voor de belangen van de bewoners van het betreffende unieke gebied inzetten. Tegenwind Veenkoloniën gaat voor nul windturbines, maar als dat geen optie is, zijn voorkómen van geluidsoverlast en klachten als gevolg van laagfrequent geluid, en het regelen van compensatie voor verminderd woongenot, waardedaling van woningen en overige kosten blijvende actiepunten.

De plannen voor windparken Oostermoer en Drentse Monden behelzen tot wel 600 MW, in de gebiedsvisie gaat het in dit gebied over 3 clusters van 40 MW. Hoewel dat een belangrijke vermindering van de overlast zal betekenen, houdt het nog niet in dat Tegenwind Veenkoloniën de belangen van de bewoners in het gebied voldoende geborgd ziet.

Tijdens het proces om tot de gebiedsvisie te komen, mochten ook vertegenwoordigers van Tegenwind Veenkoloniën regelmatig aanschuiven. Daarbij zijn veel tips en suggesties gegeven om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Veel van deze suggesties zijn echter niet in deze gebiedsvisie tot uitdrukking gekomen.

Tegenwind Veenkoloniën heeft er onder andere op aangedrongen om de afstand tot de woningen zo groot mogelijk te houden. In de gebiedsvisie zijn de geplande windturbines geclusterd op 3 plaatsen. Een cluster voorziet helaas niet in deze maximale afstand, waardoor er tot op 500 meter van een woning een industriële windturbine mag worden geplaatst.
Ook is er aangedrongen om grote kernen als Nieuw-Buinen en Stadskanaal te ontzien. De cluster bij het Agro-park in Nieuw-Buinen voorziet daar niet in en zal daardoor ernstige overlast bezorgen aan duizenden bewoners.

Daarnaast is aan de provincie gevraagd om in de gebiedsvisie een financiële compensatie op te nemen voor alle bewoners die overlast gaan ondervinden van de windturbines. Dit is compensatie voor verminderd woongenot, waardedaling woning en overige kosten. Helaas is dit niet terug te vinden in de concept gebiedsvisie. Wanneer draagvlak onder de bevolking echt belangrijk wordt geacht zouden de eventueel te plaatsen windturbines vanuit een coöperatie beheerd moeten worden, onder de voorwaarde dat 30 tot 40 % van deze coöperatie in eigendom is en bestuurd wordt door de omwonenden. Dit punt is niet verwoord in de concept gebiedsvisie en dat is volgens Tegenwind Veenkoloniën een gemiste kans.

Als laatste is er geen aandacht besteed aan de gezondheidsklachten die industriële windturbines kunnen veroorzaken. De Nederlandse overheid heeft hierover nog onvoldoende kennis en er nauwelijks onderzoek naar laten verrichten. Tegenwind Veenkoloniën vindt het absoluut onacceptabel dat bestuurders op deze wankele basis beslissingen nemen die mogelijk grote risico’s voor omwonenden inhouden. Nederland heeft momenteel op het gebied van hoorbaar en laagfrequent geluid in Europa voor omwonenden de slechtste regelgeving.

De bovenstaande bezwaren zijn een eerste reactie. Uiteraard zal Tegenwind Veenkoloniën de concept gebiedsvisie nog goed bestuderen om in januari een gedegen zienswijze in te dienen. Daarbij zullen de bezwaren van de actiegroep aan de Statenleden van de Provincie Drenthe kenbaar worden gemaakt.

Tegenwind Veenkoloniën adviseert omwonenden zich goed te informeren en bezwaren in januari in een zienswijze kenbaar te maken. Elk bezwaar / zienswijze is zinvol en zal aantonen dat deze windturbines onder deze voorwaarden niet in onze woonomgeving geplaatst kunnen worden. Hoe meer zienswijzen, hoe hoger de druk op de provincie om het concept van de gebiedsvisie aan te passen. Meer achtergrondinformatie, onder andere over het indienen van een zienswijze, kunt u vinden op de website van Tegenwind Veenkoloniën, www.tegenwindveenkolonien.nl.LID WORDEN?


Er worden natuurlijk enige kosten gemaakt om e.e.a. op touw te zetten, denk bijvoorbeeld aan deze website. Wil je ons ondersteunen? Maak dan minimaal € 5,- contributie over naar rekeningnummer 13.09.77.861 t.n.v. Vereniging Tegenwind Hunzedal of geef het aan één van de contactpersonen. Je wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


Windturbines vlakbij Bellingwolde, in Duitsland. De precieze locatie kunt u hier vinden.


Hieronder een link met de presentatie die donderdag 23 juni 2011 door Tegenwind Hunzedal gegeven is tijdens een bijeenkomst met leden in Spijkerboor.De prijs van de wind is te hoog

We hebben met z'n allen een lijvig manifest geschreven waarin alle argumenten tegen windenergie uitvoerig worden beschreven. Alle Tweede Kamerleden en Gemeenteraadsleden proberen we daarmee met FEITEN te overtuigen dat windenergie op land een slecht plan is. Bent u geïnteresseerd in het volledige manifest? Maak dan €4,95 + € 2,50 (verzendkosten) over op rekening 13.09.77.861 t.n.v. Vereniging Tegenwind Hunzedal met vermelding van uw naam en uw adres. U krijgt het dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.
Een voorproefje download u hier.

Kunt u het nog volgen?

De initiatiefnemers verschuilen zich achter de Rijkscoördinatieregeling – gemeente(n) en provincie klampen zich vast aan een gebiedsvisie.Maar linksom of rechtsom, als er in dit gebied windturbines komen, dan zijn wij, de bewoners, de pineut.

Er zijn concrete aanwijzingen dat laagfrequent geluid van windturbines kan leiden tot

gezondheidsklachten


die maken dat mensen niet meer in hun huizen kunnen blijven wonen. Er zijn concrete aanwijzingen dat onze

huizen onverkoopbaar


zijn i.v.m. de windparkplannen.
Tegenwind Hunzedal blijft zich verzetten tegen plaatsing van windturbines in dit gebied. Dat kunnen we het beste doen door

zichtbaar


te zijn. Want alleen samen staan we sterk!


Windmolens lucratieve investering (voor een enkeling)

Een boer die op eigen grond een mega-windturbine bouwt, houdt daar minstens 80.000 euro per jaar aan over. Dat blijkt volgens dagblad Trouw uit cijfers van het Enschedese bedrijf Raedthuys, projectontwikkelaar voor windenergie. Lees het hele artikel hier (RTV Oost), hier (Trouw) en hier.


Filmpje zonder geluid van Rom 3D - een presentatie over hoe turbines hier geplaatst zouden kunnen worden.

Filmpje over slagschaduw in Annerveenschekanaal
Feiten over megamolens in het Hunzedal (deelpark Greveling):

Wist u dat?

  • Tegenwind Hunzedal expliciet voorstander is van Duurzame Energie.
  • De plannen m.b.t. het plaatsen van de windturbines zijn in te zien zijn bij de gemeente en op internet: http://www.senternovem.nl
  • De molens enorm groot zijn met een hoogte van 120 tot 200 meter. Dit is hoger dan de Euromast! De Martinitoren is 96 meter hoog.
  • Dat het deelpark Greveling, dat een onderdeel uitmaakt van het windpark Oostermoer, een aparte beoordeling verdient omdat er hier gewoonweg te weinig ruimte is voor die grote joekels en omdat Eexterveensche Kanaal en Annerveensche Kanaal beschermde dorpsgezichten zijn.
  • Er bewezen milieuargumenten tegen megamolens zijn: Onderzoek wijst uit dat mensen en dieren ziek kunnen worden van het lawaai en het geflikker.