Slagschaduw

Met ‘slagschaduw’ wordt bedoeld dat de zon achtereenvolgens niet en (eventueel deels) wel door een wiek bedekt wordt zodat er lichtvariaties ontstaan. ‘Slagschaduw’ treedt dus op als de zon door de ronddraaiende wieken schijnt. Doordat steeds een deel van het zonlicht wordt onderbroken treden er variaties in lichtsterkte op. Deze variaties zijn groot als de zon (even) helemaal achter een wiek verdwijnt en als men binnen zit. Als de zon niet helemaal wordt afgedekt of als men buiten is (veel licht van de rest van de hemel), is de variatie minder groot. De ritmische schaduw kan als een hinderlijke flikkering worden ervaren door iemand die bijvoorbeeld zit te lezen achter een raam waar de schaduw op valt. Uit onderzoek is gebleken dat de hinder van lichtvariaties of flikkeringen het grootst is bij een frequentie van 2,5 tot 14 keer per seconde. Er kunnen dan verschijnselen als zeeziekte optreden en bij mensen die hiervoor gevoelig zijn, kan een epileptische aanval optreden (tekstbron: RIVM)

Download de poster (pdf) om deze op te hangen in uw dorp.

Hieronder een filmpje van de effecten van slagschaduw, er zijn dus rechterlijke uitspraken waardoor de windturbines stilgezet moeten worden als omwonenden hiervan last ondervinden.