Waardedaling

De aanwezigheid van windturbines heeft een negatief effect op de waarde van de woningen in de omgeving. De praktijk bij bestaande windmolenparken leert, dat de waardedaling gemiddeld 22% is.

Maar de plannen voor een windturbinepark hebben nu ook al effect op de waarde van de omliggende woningen. Naar schatting bedraagt de waardedaling reeds 10%.

Voor een volgende WOZ-aanslag betekent dit, dat we op dat moment bezwaar kunnen gaan maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde van de woning. Tegenwind Hunzedal zal dit bezwaar vanuit de vereniging ondersteunen d.m.v. een specialist. Het voordeel hiervan is dat de kosten voor deze specialist dan betaald moeten worden door de gemeente.

Heeft U nog argumenten om GEEN lid te worden van onze vereniging?

Download de poster (pdf) om deze op te hangen in uw dorp.